skip to Main Content
 

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een veelomvattende, op maat gemaakte therapie, die gericht is op het dagelijks leven. De ergotherapeut helpt met het leren, herstellen en behouden van het functioneren op allerlei levensgebieden, zoals zelfzorg, familie, werk, vrijetijdsbesteding en andere aspecten die de cliënt belangrijk vindt.

Hoe werkt ergotherapie?

Samen met de hulpvrager worden de dagelijkse problemen in kaart gebracht. Hier worden op verschillende vlakken oplossingen voor gezocht, zoals aanpassingen in en om het huis of het werk, hulp uit de sociale omgeving, revalidatie, geestelijke gezondheid, of een minder belastende houding aanleren.

Inspelen op de persoonlijke wensen en vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt staat hierbij voorop. Zo nodig wordt ook de omgeving – familie, collega’s, mantelzorgers – bij de behandeling betrokken.

Wanneer heeft ergotherapie zin?

Wanneer RSI op meerdere levensgebieden een rol speelt, kan ergotherapie helpen om daar aan te werken. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen en aanvragen van aanpassingen thuis en op het werk, omgaan met stress in de privé-omgeving, de dagelijkse activiteiten anders verdelen, of het aanleren van een gezondere houding.

Maar de ergotherapeut kan ook helpen om de gevolgen van RSI voor anderen inzichtelijk te maken, zodat bij familieleden of collega’s meer begrip ontstaat; of helpen bij het kiezen van een passend hulpmiddel uit het overweldigende aanbod.

Wat je nog meer moet weten over ergotherapie

De huisarts kan verwijzen naar de ergotherapeut, maar dit is niet vereist: via de regeling DTE (Directe Toegang Ergotherapie) komt de behandeling bij veel – maar niet alle! – verzekeraars ook zonder tussenkomst van de huisarts in aanmerking voor vergoeding.

Toch verdient een verwijzing van huisarts of andere zorgverlener altijd de voorkeur, omdat je anders een screening van circa 15 minuten moet doorlopen die plaatsvindt tijdens de vergoede uren.

Kosten en vergoeding

Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per jaar vergoed. Dit valt onder het eigen risico. Extra uren worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed via een aanvullende verzekering, maar dit geldt lang niet voor elke verzekeraar.

Eventueel zijn er bijkomende kosten voor oplossingen die voortvloeien uit ergotherapie, zoals aanpassingen of hulpmiddelen waarvoor een eigen bijdrage nodig is of die niet voor vergoeding in aanmerking komen. De keuze voor zulke hulpmiddelen wordt doorgaans in goed overleg met de ergotherapeut gemaakt.

Meer informatie/bronnen

Back To Top