Skip to content
 

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie is gericht op aspecifieke bewegingsklachten. Dit zijn lichamelijke klachten waar geen directe oorzaak voor wordt gevonden, maar die gerelateerd zijn aan psychische of sociale factoren; denk bijvoorbeeld aan stressklachten die chronische pijn in stand houden.

Hoe werkt psychosomatische fysiotherapie?

De psychosomatisch fysiotherapeut zal met een vraaggesprek de klachten en mogelijke oorzaken in beeld brengen. Daarna bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie, om een gedragsverandering mogelijk te maken en anders om te leren gaan met de oorzaken van de klachten; denk bijvoorbeeld aan werkdruk, trauma’s, ruzies of andere zaken in de privésfeer.

Het doel van de therapie is lichaam en geest met elkaar in balans te brengen, wat betekent dat beiden in de behandeling aan bod komen – bijvoorbeeld door gesprekstherapie of coaching, maar ook ademhalings- en ontspanningstechnieken behoren tot de vele mogelijkheden.

Wanneer heeft psychosomatische fysiotherapie zin?

Psychosomatische fysiotherapie kan zinvol zijn als er geen directe lichamelijke oorzaak te vinden is voor aanhoudende pijn. De behandeling helpt mensen met het vinden van een evenwicht tussen spanning en ontspanning en inzicht in de eigen grenzen op het gebied van belastbaarheid.

Wat je nog meer moet weten over psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie kan zowel lichamelijke als emotionele reacties oproepen die enkele dagen aanhouden. Wellicht verergeren de klachten tijdelijk. Deze reacties zijn normaal.

Kosten en vergoeding

Psychosomatisch fysiotherapeuten mogen zelf hun tarieven bepalen. Een sessie van een half uur kost over het algemeen rond de € 30,- tot € 40,-. Op een frozen shoulder na, behoren RSI/KANS-klachten niet tot de chronische aandoeningen die voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, wordt onafhankelijk van de aandoening wel een beperkt aantal sessies vergoed. Vergoeding voor een aantal behandelingen is via aanvullende verzekeringen wel mogelijk.

Meer informatie/bronnen

Artikelen in het RSI-Magazine over psychosomatische fysiotherapie

Back To Top