Skip to content
 

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie richt zich op het behandelen van verschillende klachten of pijn bij bewegen, variërend van pijn in de rug of nek tot pijn die het gevolg is van een trauma. De fysiotherapeut helpt bij het herstel en de bevordering van een gezonde levensstijl en kwaliteit van leven.

Hoe werkt fysiotherapie?

De fysiotherapeut brengt de klachten in beeld. Op basis hiervan wordt een behandelplan ontwikkeld, dat uit verschillende aspecten kan bestaan; onder meer oefeningen, hulpmiddelen, fitness- en andere gezondheidsprogramma’s behoren tot de mogelijkheden.

Wanneer heeft fysiotherapie zin?

Fysiotherapie kan dienen als enige of aanvullende behandeling voor het verhelpen van klachten en belemmeringen, waaronder een frozen shoulder, nekklachten, polsklachten, een tennisarm of –elleboog en meer. Fysiotherapie is gericht op zowel de klachten als de oorzaken. Elke behandeling is op maat gemaakt.

Wat je nog meer moet weten over fysiotherapie

Onder de term fysiotherapie vallen ook veel specialistische vormen, zoals psychosomatische fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie en andere varianten. Lees de beschrijvingen van deze behandelingen onder het uitklapmenu met de beginletter.

Let ook op zorgverzekeraars die een behandelindex hanteren; zij kunnen fysiotherapeuten erop afrekenen als die het landelijk gemiddelde aantal behandelingen voor een specifieke klacht overschrijden. Dit is niet altijd in het belang van de therapeut of de patiënt.

Een bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in werkgerelateerde klachten en adviseert bedrijven en werknemers.

In België wordt een fysiotherapeut een kinesist genoemd.

Kosten en vergoeding

Fysiotherapeuten mogen zelf hun tarieven bepalen. Een sessie van een half uur kost over het algemeen rond de € 30,-. Op een frozen shoulder na, behoren RSI/KANS-klachten niet tot de chronische aandoeningen die voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, wordt onafhankelijk van de aandoening wel een beperkt aantal sessies vergoed.

Meer informatie/bronnen

De Fysiotherapeut is de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hier is onder andere meer informatie te vinden over verschillende vormen van fysiotherapie en de aandoeningen die ermee behandeld kunnen worden. Ook bieden ze overzicht van aanbevolen zorgpolissen voor vergoeding van fysiotherapie.

In samenwerking met onder andere de RSI-vereniging heeft de KNGF de factsheet Fysiotherapie bij (subacromiale) schouderpijn opgesteld.

Artikelen in het RSI-Magazine over fysiotherapie

Back To Top