skip to Main Content
 

Wat is Graded activity?

Graded activity is de Engelse benaming van de tijdcontingente benadering, een aanpak binnen de fysiotherapie om mensen langzaam te leren bepaalde bewegingen weer te maken. Deze bewegingen vermijden ze als gevolg van (chronische) pijnklachten.

Omdat bewegingsangst de pijn in stand houdt of verergert, is graded activity erop gericht deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Hoe werkt graded activity?

Bij graded activity wordt de moeilijkheidsgraad van bewegingen stapje voor stapje opgevoerd. De oefeningen die fysiek het lichtst zijn en de minste pijn opleveren, worden het eerst gedaan. Het bewegen en verder opvoeren van de zwaarte staat hierbij centraal, ongeacht de pijn.

Hiermee wordt de tolerantie voor pijn van de cliënt stapsgewijs vergroot, zodat de bewegingen langzaam minder met pijn geassocieerd worden en, als gevolg daarvan, gezonder gedrag mogelijk wordt.

Wanneer heeft graded activity zin?

Graded activity heeft zin voor mensen die bewegingen vermijden als gevolg van chronische pijnklachten – het gaat hierbij nadrukkelijk niet om pijnklachten die veroorzaakt worden door acuut letsel.

Wat je nog meer moet weten over graded activity

Omdat een belangrijk deel van de behandeling bestaat uit het doorbreken van psychische barrières, is het belangrijk dat de cliënt over genoeg motivatie beschikt om het eigen gedrag te veranderen.

Graded exposure

Een verwante behandeling is graded exposure. Hierbij worden oefeningen gerangschikt op basis van angst in plaats van fysieke moeilijkheid. In 2013 en 2014 schreef Chris voor het RSI-Magazine over deze therapie:

  • Gedachten en emoties. Het blog van Chris over revalidatietherapie, aflevering 3RSI-Magazine 2014-2, pagina 14
  • Het blog van Chris over revalidatietherapie, Aflevering 2: PijnRSI-Magazine 2014-1, pagina 10 en 17
  • Nieuwe blog over RSI-revalidatietherapie, afl. 1: Eindelijk beginnenRSI-Magazine 2013-2, pagina 6–7
Promotie-onderzoek Marlies den Hollander

Het wetenschappelijke artikel Exposure In Vivo Versus Pain-Contingent Physical Therapy in Complex Regional Pain Syndrome Type I: A Cost-effectiveness Analysis vergelijkt de behandelingen Graded Exposure en fysiotherapie. Marlies den Hollander (Universiteit Maastricht) onderzocht dit voor haar promotie. Graded Exposure blijkt de kwaliteit van leven te verbeteren.

Kosten en vergoeding

Fysiotherapeuten mogen zelf hun tarieven bepalen. Een sessie van een half uur kost over het algemeen rond de € 30,-. Op een frozen shoulder na, behoren RSI/KANS-klachten niet tot de chronische aandoeningen die voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, wordt onafhankelijk van de aandoening wel een beperkt aantal sessies vergoed. Aanvullende verzekeringen zijn voor fysiotherapie wel mogelijk.

Meer informatie/bronnen

Enkele fysiotherapiepraktijken leggen op hun website hun graded activity-programma verder uit, zoals FysioTotaal en Fysiotherapie Hofman.

Back To Top