skip to Main Content
 

Wat is haptotherapie/haptonomie?

Haptonomie gaat ervan uit dat lichamelijke en psychische klachten verband houden met hoe bewust iemand is van het eigen gevoelsleven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor gevoelservaringen, vooral zogeheten ‘affectieve aanrakingen’.

Denk bijvoorbeeld aan baby’s, die door hun verzorgers aan te raken contact maken. Deze en andere ervaringen worden volgens de haptonomie in het lichaam opgeslagen en beïnvloeden hoe iemand later contact maakt met een ander.

Bij mensen die zich niet bewust zijn van de eigen gevoelens, kunnen lichaam en geest uit balans raken, met klachten tot gevolg.

Hoe werkt haptotherapie/haptonomie?

De haptotherapeut heeft een hbo-opleiding haptotherapie gevolgd, gebaseerd op de leer van de haptonomie.

De behandeling bestaat uit gesprekken en lichamelijke oefeningen, waarbij geleerd wordt te ‘luisteren’ naar het eigen lichaam. Hierbij raakt de therapeut de cliënt aan en wordt er uitgebreid bij stilgestaan wat die daarbij voelt. Zo wordt de balans tussen lichaam en gevoelens hersteld.

Naast de haptotherapeut is er ook de haptonoom: een specialist, zoals een fysio- of ergotherapeut, die een basisopleiding haptonomie heeft gevolgd. Er is dan nog steeds sprake van fysio- of ergotherapie, maar er is meer aandacht voor de balans tussen lichaam en geest die bij haptonomie centraal staat. In andere woorden: er wordt gewerkt ‘op haptonomische basis’.

Wanneer heeft haptotherapie/haptonomie zin?

Door bewuster te worden van het eigen gevoel, worden patronen zichtbaar die voorheen verborgen waren. Onbewuste spanning kan leiden tot bewegingsgedrag dat RSI-klachten veroorzaakt of in stand houdt. Door meer in contact te komen met het eigen gevoel, kan dit doorbroken worden.

Wat je nog meer moet weten over haptotherapie/haptonomie

Er zijn twee beroepsverenigingen voor haptotherapeuten: de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De laatste is een bredere beroepsvereniging voor mensen die werkzaam zijn “in het psychosociale werkveld”.

Kosten en vergoeding

De tarieven voor haptotherapie schommelen zo tussen € 75,- en € 90,- voor een sessie van een uur. De behandeling wordt gerekend tot de alternatieve geneeswijzen en wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Vergoeding is wel mogelijk vanuit verschillende aanvullende verzekeringen, vaak met de eis dat de behandelaar is aangesloten bij een van de twee beroepsverenigingen; soms is ook aansluiting bij een overkoepelende organisatie vereist, zoals het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Voor vergoeding van een behandeling op haptonomische basis, gelden dezelfde regels als voor het oorspronkelijke specialisme. Kijk voor fysiotherapie op haptonomische basis bijvoorbeeld bij de kosten en vergoedingen voor fysiotherapie.

Meer informatie

Bronnen

Back To Top