Skip to content
 

Wat is Mensendieck?

Mensendieck is een ‘holistische’ oefentherapie: bij houding- en bewegingsklachten wordt gezocht naar oplossingen die bij de specifieke persoon als geheel passen, waarbij vooral naar onderliggende oorzaken van de klachten wordt gekeken.

Hoe werkt Mensendieck?

De therapeut gaat op zoek naar de oorsprong van de klachten en stelt een oefenprogramma op om houding en beweging te verbeteren. Omdat er vrijwel geen gebruik van hulpmiddelen wordt gemaakt, kan het oefenprogramma thuis uitgevoerd worden.

Het doel is om de houding fundamenteel te verbeteren, zodat er in de toekomst ook geen klachten meer ontstaan.

Wanneer heeft Mensendieck zin?

Mensendieck heeft zin als houding en beweging de oorspronkelijke oorzaak zijn van de klachten. Er wordt dus minder aan verlichting van de huidige pijn gedaan en meer aan het voorkomen van toekomstige pijn.

Wat je nog meer moet weten over Mensendieck

Mensendieck wordt vaak in één adem genoemd met Cesartherapie. Bess Mensendieck heeft lesgegeven aan Maria Cesar, die Cesartherapie als variant op Mensendieck heeft ontworpen.

Sommige therapeuten zien dit verschil: bij Mensendieck is het zelf ervaren van de oefeningen belangrijk, terwijl bij Cesar de oefeningen meer door de therapeut gedemonstreerd worden en het ritmische element bij het bewegen belangrijker is. Dat verschil is in de theorie echter vaak belangrijker dan in de praktijk.

Kosten en vergoeding

Een sessie van ruim een half uur in de therapieruimte kost rond de € 30,-; als de therapeut aan huis komt, is dit zo rond de € 40,-. Voor vergoedingen voor oefentherapie vanuit de basisverzekering gelden dezelfde regels als bij fysiotherapie: behalve een frozen shoulder, valt RSI/KANS niet onder de chronische aandoeningen die voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, wordt wel een beperkt aantal sessies vergoed, onafhankelijk van de aandoening. Vergoeding voor een aantal behandelingen is via aanvullende verzekeringen wel mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over oefentherapieën Cesar en Mensendieck vind je op de website van de  Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Hier vind je ook informatie over vergoedingen en kun je een therapeut in de buurt vinden.

Bronnen

  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Artikelen in het RSI-Magazine over Mensendieck

  • Vrijwilliger Joke Huisman van de RSI-lijn: “RSI? Ga minder hard werken”RSI-Magazine 2015-1, pagina 22
  • Phantom Frank: “Het klinkt raar, maar ik heb in de bouw ook een geweldige tijd gehad”RSI-Magazine 2014-1, pagina 4-5
  • Moeder en dochter beiden lid van de RSI-vereniging: “Mensen doen soms stomme dingen, dat hoort er gewoon bij”RSI-Magazine 2014-1, pagina 18-19
  • Je dromen loslaten: interview met MaaikeRSI-Magazine 2012-3, pagina 4-6
Back To Top