Skip to content
 

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze, die veronderstelt dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten zouden in staat zijn om de immobiliteit met hun handen op te sporen en weer beweeglijker te maken.

Osteopathie is bedacht door de Amerikaanse arts Andrew Still. Volgens Still was bij veel ziekten de oorspronkelijke oorzaak te vinden in het mobiliteitsverlies van beenderen of gewrichten. Er wordt op kleine schaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van osteopathie.

Hoe werkt Osteopathie?

Een osteopaat werkt alleen met zijn handen tijdens de behandeling. Alle systemen die van invloed zouden kunnen zijn op de klacht worden behandeld.

Met bepaalde handgrepen probeert de osteopaat een indruk te krijgen van de beweeglijkheid van verschillende organen. Er wordt gezocht naar verkrampingen, verzakkingen of verklevingen van bijvoorbeeld een operatielitteken, omdat deze de oorzaak zouden kunnen zijn van de klacht.

Wanneer heeft osteopathie nut?

Osteopathie kan worden ingezet voor de behandeling van chronische rug- of nekpijn, een whiplash, migraine, of buikpijn door bijvoorbeeld een slechte stoelgang. Ook huilbaby’s of baby’s met darmkrampjes zouden baat hebben bij de behandeling. Er zijn echter nog geen onafhankelijke onderzoeken gedaan die de werking van osteopathie aantonen.

Wat moet je nog meer weten over osteopathie?

Een osteopaat gaat er vanuit dat het lichaam constant in beweging is, zowel bewust als onbewust. Spieren, botten, ingewanden en bloedvaten zijn allemaal in beweging en daarmee ook van elkaar afhankelijk.

Het lichaam is door middel van bindweefsel, zenuwen en bloedvaten met elkaar verbonden. Als de bewegelijkheid ergens in het lichaam is verstoord door stress, ziekte of eetgewoonten kan dit lokaal of op andere plaatsen klachten veroorzaken.

Kosten en vergoeding

Osteopathie wordt vaak vergoed onder de noemer alternatieve geneeswijzen vanuit de aanvullende verzekering. Het eigen risico is hiervoor niet van toepassing. Informeer van te voren bij de zorgverzekeraar om na te gaan of de osteopaat voldoet aan bepaalde voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt.

De kosten voor de behandeling zijn tussen de € 85,- en € 95,- per consult. Een consult duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Meer informatie

De behandeling komt alleen in aanmerking voor vergoeding als de behandelaar is aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) of het register dat is gekoppeld aan de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).

Sommige zorgverzekeraars eisen ook dat de osteopaat in de zorggids van de betreffende verzekeraar is opgenomen.

Bronnen

Artikelen in het RSI-Magazine over osteopathie

  • Mijn RSI-catastrofe (en hoe ik terug ben geklauterd), Andy Riley (deel 2)RSI-Magazine 2018-2, pagina 10-14
  • Mijn RSI-catastrofe (en hoe ik terug ben geklauterd), Andy Riley (deel 1)RSI-Magazine 2018-1, pagina 14-18
Back To Top