skip to Main Content
 

Wat is revalidatie?

De term ‘revalidatie’ wordt voor een breed scala aan behandelingen gebruikt. Centraal staat dat de behandeling is gericht op herstel, bijvoorbeeld na een ongeluk of bij een chronische aandoening.

Afhankelijk van de te verhelpen problemen wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige, meervoudige en complexe revalidatieprogramma’s.

Bij enkelvoudige revalidatieprogramma’s wordt met een fysiotherapeut gewerkt aan één probleem.

Meervoudige of complexe revalidatie vindt plaats bij een medisch specialistisch team in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. De behandeling is multidisciplinair; het team bestaat bijvoorbeeld uit een fysiotherapeut, revalidatiearts en ergotherapeut, maar ook psychologen, maatschappelijk werkers of behandelaars met andere disciplines maken regelmatig deel uit van behandelteams.

Hoe werkt revalidatietherapie?

Er wordt een revalidatieprogramma op maat gemaakt. Het doel hierbij is om te leren gaan met de pijn en beperkingen die de aandoening veroorzaakt, en te leren wat er nog wel mogelijk is. Klachtenvermindering kan daar een gevolg van zijn, maar is niet het hoofddoel.

Chronische pijn ontstaat door een complex geheel van lichamelijke, psychische en sociale factoren, door revalidatieartsen vaak samengevat in het ‘biopsychosociale’ model. Bij chronische pijn is dan ook sprake van meervoudige revalidatie. Doorgaans wordt deze vorm pijnrevalidatie genoemd.

Op onze webpagina Over pijn vind je meer informatie over wat pijn is.

Wanneer heeft revalidatietherapie zin?

Revalidatietherapie heeft zin als de klachten het dagelijks leven ernstig belemmeren.

Wat je nog meer moet weten over revalidatietherapie

Een revalidatietraject vraagt veel van de deelnemer. Het is dan ook belangrijk om gemotiveerd te zijn en actief het programma aan te gaan.

Kosten en vergoeding

Medisch specialistische revalidatie wordt onder voorwaarden vergoed. Een revalidatiearts stelt daarvoor een indicatie. De zorg moet nodig zijn om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen, zodat het mogelijk is zelfstandiger te worden of te blijven.

Het gaat om het voorkomen, verminderen of overwinnen van lichamelijke aandoeningen die het bewegen beperken, of van aandoeningen van de hersenen of het ruggenmerg, waardoor problemen bij communiceren, begrijpen of gedrag ontstaan.

Bij enkelvoudige revalidatie gelden de voorwaarden voor fysiotherapie. Op een frozen shoulder na, behoren RSI-/KANS-klachten niet tot de chronische aandoeningen die voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, wordt onafhankelijk van de aandoening wel een beperkt aantal sessies vergoed. Vergoeding voor een aantal behandelingen is via aanvullende verzekeringen wel mogelijk.

Vervoer

Een revalidatietraject duurt vaak enige tijd. Kun je niet zelf autorijden of met het openbaar vervoer reizen en is er niemand anders die je kan vervoeren? De zorgverzekeraar vergoedt taxivervoer in een zeer beperkt aantal gevallen waar dit zeker niet onder valt, maar je kunt een beroep doen op de hardheidsclausule.

Meer informatie/bronnen

Revalidatie Nederland biedt een Factsheet Pijnrevalidatie.

Meer over het verschil tussen medisch specialistische en andere vormen van revalidatie vind je in dit artikel van RevalidatieMagazine.

Chris heeft haar ervaringen met revalidatietherapie beschreven in RSI-Magazines in 2013 en 2014. De artikelen staan vermeld in het rijtje hieronder.

Artikelen in het RSI-Magazine over revalidatie

  • Update aspecifieke RSI: Zijn er sinds 2012 nieuwe inzichten ontstaan? RSI-Magazine 2018-1, pagina 20-21
  • Wat bepaalt de kans op een goede afloop bij RSI-klachten? RSI-Magazine 2016-1, pagina 12–13
  • Hoe een huiskamergroep uitgroeide tot ware vriendschapRSI-Magazine 2015-2, pagina 14-15
  • Gedachten en emoties. Het blog van Chris over revalidatietherapie, aflevering 3, RSI-Magazine 2014-2, pagina 14
  • Advies van revalidatiearts Dr. Marjon van Eijsden-Besseling: “Ga Sporten!”RSI-Magazine 2014-1, pagina 8-9
  • Het blog van Chris over revalidatietherapie, Aflevering 2: Pijn, RSI-Magazine 2014-1, pagina 10 en 17
  • Nieuwe blog over RSI-revalidatietherapie, afl. 1: Eindelijk beginnenRSI-Magazine 2013-2, pagina 6–7
  • Interview met Claire: Je kunt heel veel, mits je verder kijkt dan wat je niet kuntRSI-Magazine 2012-4, pagina 14-15
  • Succesvol interdisciplinair therapieconcept ontwikkeld tegen RSIHandvat 2012-2, pagina 13
Back To Top