Skip to content
 
Animatie beeldschermwerker met klachten

Factsheet Beeldschermwerk 2021 van TNO

Uit de factsheet Beeldschermwerk 2021 van TNO blijkt dat 45% van de Nederlanders minstens 6 uur per dag beeldschermwerk doet. Van de thuiswerkers door Corona is dat zelfs 89% en de meesten pauzeren niet regelmatig – dat doet slechts 36%. 43% van de thuiswerkers heeft het afgelopen jaar dan ook last van RSI-klachten/KANS gehad.

Beroepen waarin je veel kans hebt op meer dan zes uur per dag beeldschermwerk zijn: software- en applicatieontwikkelaars, databank en netwerkspecialisten, accountants, beleidsadviseurs en managers ICT.

De factsheet geeft tips voor werkgevers en werknemers:

  • Werkgevers kunnen helpen door te zorgen voor goede werkplekken, informatie te verstrekken over het belang van het instellen van de werkplek en afwisseling, en actief knelpunten te verzamelen met de checklist BAS (Beter Achter je Schermen).
  • De factsheet geeft ook adviezen aan werknemers over het op de juiste manier instellen van beeldscherm, muis, stoel en bureau. Zorg ook voor afwisseling in werktaken en verander regelmatig van houding. Krijg je klachten geef die dan door aan je werkgever, zodat die kan zorgen voor hulp.

Factsheet fysieke arbeidsbelasting 2018

In de Factsheet fysieke arbeidsbelasting 2018 van TNO staan alle cijfers op een rij: welke soort fysieke belasting komt het meest voor en in welke sector, wat zijn de gevolgen voor de gezondheid en de rest van je leven, zoals mogelijke arbeidsongeschiktheid.

Factsheet beeldschermgebruik van dichtbij

Wat zijn de gevolgen van het vele beeldschermgebruik voor kinderen en volwassenen? Welke risico´s zijn er en hoe lang mogen kinderen van verschillende leeftijden en volwassenen met een beeldscherm bezig zijn met zo weinig mogelijk risico op klachten?

De Factsheet beeldschermgebruik van dichtbij: gevolgen voor de gezondheid in het digitale tijdperk legt alles duidelijk uit. Onderwerpen: ontwikkeling en opvoeding, overgewicht, oogklachten, motorische ontwikkeling, houding en beweging, slaapproblemen en internetverslaving.

Factsheet langdurig zitten op het werk

TNO Monitor arbeid heeft de Factsheet langdurig zitten op het werk gemaakt. Hoeveel zitten we en hoe is dat in andere landen in Europa? Waarom is dat ongezond en wat kun je eraan doen?

KNGF – Factsheet Fysiotherapie bij (subacromiale) schouderpijn

De Factsheet Fysiotherapie bij (subacromiale) schouderpijn is door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Manuele TherapieSchouderNetwerken Nederland en onze vereniging gemaakt.

In de factsheet staat hoe vaak (subacromiale) schouderpijn voorkomt, wat de gevolgen en klachten zijn, de kosten ervan en hoe de fysiotherapeut de klachten behandelt. Alles overzichtelijk op één (dubbelzijdig) A4-tje.

Factsheet RSI 2015

Naar schatting lopen in Nederland twee miljoen mensen risico op RSI. In Europa zijn dat er 40 miljoen. In bepaalde sectoren of beroepsgroepen komt RSI vaker voor. Behalve werknemers lopen ook jonge kinderen, scholieren en studenten in toenemende mate risico op RSI. In deze factsheet lees je de cijfers met betrekking tot RSI en KANS.

Download de factsheet (pdf).

Arbobalans 2016

Arbobalans 2016 interpreteert de cijfers over het jaar 2015 en vergelijkt de cijfers over 2007 tot en met 2015. Over veranderingen in arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, beroepsziekten en meer. In de factsheet staan de belangrijkste gegevens bij elkaar.

Arbobalans 2014

De Arbobalans 2014 geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

In de Arbobalans 2014 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor het thema psychosociale arbeidsbelasting en komt de specifieke situatie van zzp’ers aan bod. In de Arbobalans zie je in de tabel op blz. 68 dat RSI-klachten verantwoordelijk zijn voor 11% van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland.

Beroepsziekten in cijfers 2018

Beroepsziekten in cijfers 2018 geeft een overzicht van de verschillende beroepsziekten in Nederland, verdeeld over sectoren en beroepen in Nederland, over het jaar 2017.

Hoofdstuk 3, Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, begint op pagina 24. Daar vind je de actuele cijfers over het voorkomen van RSI-klachten.

Beroepsziekten in cijfers 2016

Het rapport Beroepsziekten in cijfers 2016 gaat over beroepsziekten, de oorzaken, preventie, diagnostiek en behandeling ervan en re-integratie. Hoe kun je beroepsziekten voorkomen en welke nieuwe arbeidsrisico´s zijn er?

Hoofdstuk 3, vanaf pagina 28, behandelt aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, waaronder ook RSI valt.

Beroepsziekten in cijfers 2014

Het rapport Beroepsziekten in cijfers 2014 geeft de interpretatie van de cijfers over het jaar 2013. Daarnaast worden hier de cijfers over 2005 tot en met 2013 met elkaar vergeleken. Hoe vaak komen welke beroepsziekten voor? Welke ontwikkelingen zijn er in beroepsziekten?

Back To Top