Skip to content
 

Wanneer wordt het onderzoek gehouden?

Voor het onderzoek zijn vier datums gepland, op 5, 14, 19 en 22 oktober. De deelnemers worden ingedeeld op geslacht en leeftijd en daarom kun je de datum niet zelf kiezen.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek wil het Coronel Instituut nagaan welke rol chronisch zieken zelf kunnen hebben in het behouden van hun werk of het terugkeren naar hun werk. Welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig? Met de resultaten van het onderzoek kunnen bedrijfs- of verzekeringsartsen hun begeleiding zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van werkenden of werkzoekenden met een chronische aandoening of beperking.

Hoe vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid te Amsterdam, afdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Als je je opgeeft voor het onderzoek en instemt met deelname dan neem je deel aan een groepsinterview in het AMC in Amsterdam.
Per groepsinterview worden ongeveer 8 personen uitgenodigd. Het interview duurt maximaal 2 uur. De onderzoeker en de groepsleden praten over werken met een chronische aandoening.

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

Als je 18 jaar of ouder bent, een chronische aandoening of beperking hebt, en een baan hebt of werk zoekt, dan kun je meedoen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is op vrijwillige basis. Je kunt op ieder moment besluiten te stoppen, zonder opgave van reden.

Privacy

Alleen de onderzoekers van dit project hebben toegang tot de onderzoeksgegevens. De gegevens van dit onderzoek worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem opgeslagen en verwerkt. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden nooit gebruikt in studiedocumentatie, rapporten, publicaties of voor verzekeringsdoeleinden.

Kosten (en baten)

Deelname aan het onderzoek is gratis en reiskosten voor het bezoek aan het AMC worden vergoed. Als dank voor je deelname krijg je een VVV-bon ter waarde van € 25,-.

Wat levert deelname aan het onderzoek op?

Als je meedoet aan het onderzoek kun je ervaringen uitwisselen met andere werkenden of werkzoekenden met een chronische aandoening. Met jouw hulp kunnen we de begeleiding van werkenden of werkzoekenden met een chronische aandoening verbeteren. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan het onderzoek.

Opgave

Wil je deelnemen aan het onderzoek? Geef je op door een e-mail te sturen naar i.m.vooijs@amc.nl, met vermelding van geslacht, leeftijd, chronische aandoening(en) en telefoonnummer. De onderzoeker neemt dan binnen een paar werkdagen contact met je op.

Meer informatie

Meer informatie over het Coronel Instituut vind je hier (https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/Coronel-Instituut-voor-Arbeid-en-Gezondheid/Coronel-Instituut-voor-Arbeid-en-Gezondheid/Instituut.htm).Wil je meer weten over het onderzoek, neem dan contact op met de onderzoeker, Marloes Vooijs, telefoonnummer 020-56 65341, of via e-mailadres i.m.vooijs@amc.nl.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top