Skip to content
 

Dreigend ontslag

Dreig je te worden ontslagen of wordt je contract niet verlengd? Zorg dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten. Kun of wil je dat zelf niet, schakel dan deskundige hulp in.

Regels bij ontslag

Welke regels gelden bij ontslag? Mag je ontslagen worden als je ziek bent?

Op de website van het UWV vind je daar informatie over. Daar vind je ook informatie over het aanvragen van een uitkering na je ontslag. Werk.nl is ook van UWV, met informatie over alles rond ontslag.

In de Wet werk en zekerheid uit 2015 is vastgelegd wat wel mag en wat niet. In ons artikel Je dreigt te worden ontslagen. Wat nu? in het RSI-Magazine 2016-3, pagina 18-19, lees je waar je op moet letten bij dreigend ontslag.

Ontslag bij vast contract

Als je een vast contract hebt dan kan je werkgever je niet zo maar ontslaan: dat moet via een ontslagprocedure bij het UWV of het kantongerecht. Deze instanties onderzoeken of je ontslag volgens de wettelijke regels gaat.

Ontslagvergoeding

Als je ontslagen wordt via het UWV of de kantonrechter heb je soms recht op een ontslagvergoeding, de transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om je van werk naar werk te helpen.

Aanvragen binnen 3 maanden

Als je werkgever niet uit zichzelf de transitievergoeding betaalt, dan moet je zelf binnen 3 maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om je recht op te eisen. Doe je dat niet, dan vervalt je recht op transitievergoeding.

Meer informatie

Op de website van het CNV vind je informatie over de regels en wanneer je recht hebt op een transitievergoeding. De FNV geeft uitleg over de berekening van de transitievergoeding.

Hulp bij ontslag

Ontslag is een ingewikkelde procedure. Laat je daarom helpen door iemand die er verstand van heeft, zodat je geen fouten maakt die grote gevolgen hebben.

RSI-coaches

Onze vereniging werkt samen met een aantal RSI-coaches die je kunnen helpen. De coaches hebben zelf RSI-klachten (gehad) en kunnen je helpen bij werkgerelateerde problemen en je bij je loopbaan begeleiden, ook als dat is naar ander, passend werk.

In ons RSI-Magazine van 2017-3, pagina 7, vertelt een RSI-coach over haar ervaringen met mensen die RSI hebben en ontslagen worden.

Vakbond

Ben je lid van een vakbond, dan kunnen zij je helpen, zeker als je een conflict met je werkgever hebt. Op hun websites, zoals die van FNV en CNV, staan veel tips en wetenswaardigheden.

Rechtsbijstandsverzekering

Ben je geen lid van een vakbond, dan kun je misschien hulp krijgen via je rechtsbijstandsverzekering als je die hebt. Soms is een rechtsbijstandsverzekering onderdeel van een ander verzekeringspakket of collectief. Dat kun je nazien in de polisvoorwaarden.

Rechten en plichten bij ontslag

Je hebt niet alleen rechten als je wordt ontslagen, maar ook plichten. Wat kun je wanneer van welke instantie verwachten? Wanneer moet je zelf actie ondernemen? Dat staat in de Denkhulp werk en chronisch ziek.

Denkhulp werk en chronisch ziek

Je RSI-klachten gaan maar niet over en zijn chronisch geworden en je dreigt te worden ontslagen. Wat gebeurt er dan met je baan of functie? Kun je die blijven houden? Wat zijn de gevolgen voor je inkomen?

Een betaalde baan is goed voor je: het bevordert je zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Van de mensen die chronisch ziek zijn heeft slechts 34% een betaalde baan.

Wat is de Denkhulp werk en chronisch ziek?

Alles wat je moet weten over werk en inkomen als je chronisch ziek wordt kun je hier vinden. Er zijn uitklapmenu´s over je functie, arbeidsvoorwaarden, privacy, re-integratie en uitkering. Ieder onderdeel heeft submenu´s, die soms ook weer onderverdeeld zijn.

De Denkhulp is een overzichtelijke hulp met alle relevante informatie bij elkaar, die antwoord geeft op de meest gestelde vragen.

Meer informatie over de Denkhulp

Op de website van de Denkhulp werk en chronisch ziek vind je meer informatie.

Artikelen in het RSI-magazine over ontslag

In ons RSI-Magazine schrijven we ook over ontslag. We hebben de artikelen voor je op een rij gezet.

Back To Top