Skip to content
 

In Nederland betaalt je werkgever 2 jaar lang 70% van je loon door bij ziekte. Dat is een veel langere periode dan in andere landen, bijvoorbeeld Duitsland (6 weken). Als je na 2 jaar ziekte nog steeds niet hersteld bent, mag je werkgever ontslag aanvragen.

Na 2 jaar stopt de ziektewetuitkering en als je nog steeds niet of niet volledig kunt werken vraag je ruim voor die tijd een WIA-uitkering aan bij het UWV. Een keuringsarts van het UWV onderzoekt en beoordeelt of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Op de webpagina van Jeejar (Juridisch Administratie Recht) vind je tips om je voor te bereiden op een keuring. Als je lid bent van een vakbond, zoals CNV (vertrouwenspersoon) of FNV (begeleider), dan kunnen zij je helpen en – als je dat wilt – meegaan naar de keuring.

Medische keuring

Keuringsarts

Een arts van het UWV beoordeelt je lichamelijke en/of psychische klachten en of dat blijvend is of nog kan verbeteren. Deze keuringsarts stelt je beperkingen vast.

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige bekijkt welk soort werk je nog kunt doen ondanks je beperkingen. Ben je minstens 35% arbeidsongeschikt, dan heb je misschien recht op een WIA-uitkering.

Interview met bestuurslid Joke

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) heeft een vakblad, genaamd Ad-Visie. In nummer 5 van oktober 2019 staat het artikel Van muisarm tot iPad-pols, met onder andere een interview met Joke Huisman, bestuurslid bij de RSI-vereniging. Meer informatie vind je in onze blog Arbeidsdeskundigen en RSI.

Meer informatie over keuringen

Wil je meer weten over keuringen, kijk dan eens op deze websites:
• UWV, informatie over keuringen
• FNV, informatie over keuringen
• Rijksoverheid, informatie over werken met een arbeidsbeperking

Recht op inzage dossier

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is geregeld wat instanties, zoals het UWV, met jouw persoonlijke gegevens mogen doen. Volgens deze wet heb je onder andere recht op informatie, het recht op verzet tegen gebruik van je gegevens en het recht op inzage in je gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens legt op hun website duidelijk uit wat wel en niet mag. Daar staat ook hoe je inzage in je persoonsgegevens kunt aanvragen, met een voorbeeldbrief.

UWV

Het UWV heeft een webpagina waarop je rechten per soort uitkering worden uitgelegd. Dat kan gaan over je gegevens inzien, iemand meenemen naar een persoonlijk gesprek, een geluidsopname maken van een persoonlijk gesprek, reiskostenvergoeding en privacy.

Beroepsziekten

Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is een beroepsziekte “een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden”.

Als je aandoening voor 50% of meer het gevolg is van je werk of werkomstandigheden dan is jouw aandoening een beroepsziekte.

Is RSI een beroepsziekte?

De termen RSI en Aandoeningen van houding- en bewegingsapparaat komen voor op de lijst met beroepsziekten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/Amc en voor sommige aandoeningen bestaan richtlijnen om dat vast te stellen of uit te sluiten.

Pensioenopbouw

Wat gebeurt er met je pensioenopbouw als je arbeidsongeschikt raakt?

Bij de meeste pensioenregelingen of –verzekeringen blijft je pensioenopbouw doorlopen als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Of en hoeveel premie je dan nog moet betalen is per verzekeraar geregeld, want er zijn geen wettelijke regelingen voor. Vraag het na bij je verzekeraar of bij de afdeling personeelszaken.

Zelf melden

Soms moet jij zelf, of je werkgever, binnen een bepaalde termijn bij het pensioenfonds melden dat je arbeidsongeschikt bent geraakt. Dat geldt ook voor veranderingen in je situatie. Doe je dat niet, dan kunnen je rechten vervallen.

Keuring bij sollicitaties

Voor een medische keuring bij sollicitaties gelden strenge regels. Je leest er meer over op onze webpagina Solliciteren.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september van elk jaar betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit. Dit is een compensatie voor extra kosten die je door je beperking hebt. Je hebt recht op deze tegemoetkoming als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Op de webpagina Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV vind je meer informatie over dit onderwerp.

Artikelen in het RSI-Magazine over dit onderwerp

In ons RSI-Magazine schrijven we ook over (her)keuringen. We hebben de artikelen voor je op een rij gezet:

  • AanstellingskeuringenRSI-Magazine 2016-1, pagina 6-7
  • WIA: wie ja, wie nee? Het gesprek met de arbeidsdeskundigeHandvat 2012-2, pagina 20-23
  • Welgemeend advies (Karin Jansen: vechten voor een WAO-uitkering), Handvat 2012-1, pagina 16
  • Zo ben je klaar voor het gesprek met de verzekeringsartsHandvat 2012-1, pagina 20-23
Back To Top