Skip to content
 

Wat is re-integratie?

Ben je (langdurig) werkloos of ziek geweest en moet je weer terugkeren naar werk? Dat heet re-integreren en dat kan bij je eigen werkgever zijn in je eigen functie, maar ook in een andere functie en/of bij een andere werkgever.

Wie begeleidt je?

Je krijgt daarbij begeleiding van het UWV, of van de gemeente, afhankelijk van de soort uitkering die je krijgt. Soms kun je het zelf regelen met een individuele re-integratieovereenkomst (IRO).

Als je nog een werkgever hebt

Heb je nog een werkgever, dan zijn jij en je werkgever samen verantwoordelijk voor je re-integratie. Je moet daarvoor ondersteuning krijgen van een verzuimbedrijf, bijvoorbeeld een Arbodienst. In de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar staat wat er vanaf de eerste week dat je je ziek hebt gemeld moet gebeuren.

Heb je een conflict over je re-integratie met je werkgever, dan kun je het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel.

Ondersteuning FNV

Als je minder dan 2 jaar ziek bent, dan kun je begeleiding krijgen van een re-integratieconsulent van het FNV, die je kan helpen bij gesprekken met je werkgever, bedrijfsarts of het UWV.

Mijn Re-integratieplan

Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma. Het is een initiatief van de Whiplash Stichting Nederland, de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging, in samenwerking met bedrijfsartsen, gefinancierd door het ministerie van VWS.

Mijn Re-integratieplan kan je helpen om uit te zoeken wat jij nodig hebt en wat jouw knelpunten zijn.

Doel Mijn Re-integratieplan

Mijn Re-integratieplan helpt mensen met een (chronische) aandoening of beperking grip te krijgen of te houden op het eigen leven. Hoe kun je – met jouw mogelijkheden – blijven deelnemen aan de maatschappij? Mijn Re-integratieplan kan daarbij helpen.

Voor wie?

Werknemers

Mijn Re-integratieplan is ontwikkeld voor zieke werknemers met een arbeidscontract bij een werkgever in de eerste twee jaar na hun ziekmelding. De informatie uit Mijn Re-integratieplan kan ook nuttig zijn als je geen werkgever hebt. Mijn Re-integratieplan is voor alle zieke werknemers, maar voor sommige aandoeningen is extra informatie toegevoegd.

Zieke arbeidskrachten zonder werkgever en zelfstandigen

Val je niet onder loondoorbetaling bij ziekte, omdat je bijvoorbeeld uitzendkracht bent of ziek bent geworden tijdens de WW, dan kun je nu ook Mijn Re-integratieplan gebruiken. Je kiest dan voor de optie Geen werkgever.

Jong gehandicapten of Wajongers

Mijn Re-integratieplan voor jong gehandicapten of Wajongers is in ontwikkeling. Wil je helpen het programma uit te breiden en te verbeteren, deel dan je ervaringen met Mijn Re-integratieplan.

Waar bestaat Mijn Re-integratieplan uit?

Het programma geeft informatie over wet- en regelgeving en je krijgt inzicht in je belemmeringen en welke aanpassingen jou kunnen helpen. Je kunt samen met je werkgever onderzoeken wat je mogelijkheden zijn en er is een stappenplan voor de toekomst. Je kunt met het programma gesprekken oefenen die je met een werkgever, bedrijfsarts, of het UWV moet voeren.

Kosten

Het gebruik van Mijn Re-integratieplan is nu gratis. Je moet een account aanmaken om het te kunnen gebruiken.

Meer informatie

Op de website van Mijn Re-integratieplan vind je meer informatie.

De Denkhulp werk en chronisch ziek bestaat al langer en geeft ook informatie over rechten en plichten van chronisch zieken. Via een uitklapmenu kun je zien wie wat wanneer moet doen: niet alleen jijzelf, maar ook verschillende instanties. De Denkhulp is gratis.

Artikelen over dit onderwerp in het RSI-Magazine

In ons RSI-Magazine schrijven we ook over re-integratie. We hebben de artikelen voor je op een rij gezet.

• Jantine van der Tang: “Ik kreeg nooit de kans om van mijn klachten te herstellen”RSI-Magazine 2012-4, pagina 4-8
• RWI adviseert verdere professionalisering re-integratie-uitvoeringRSI-Magazine 2012-3, pagina 21
• Re-integratiedienstverlening minder succesvol door economische crisisHandvat 2012-2, pagina 24
• Zo ben je klaar voor het gesprek met de verzekeringsarts: 30 tips, Handvat 2012-1, pagina 20-23
• Richtingaanwijzers bij re-integratieHandvat 2011-4, pagina 10-13

Back To Top