Skip to content
 

Waarom is een goede zorgverzekering belangrijk?

Een goede zorgverzekering is belangrijk, zodat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Let bij je keuze niet alleen op de hoogte van je premie, maar vooral op de vergoedingen. Een lage premie betekent vaak minder vergoeding of minder keuze.

Uitleg over zorgwetten

Adelante heeft de brochure De wetten zorg & ondersteuning sinds 2015 gemaakt. Alles over de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet wordt daarin in eenvoudige taal met afbeeldingen uitgelegd.

Informatie van de Rijksoverheid

Ik regel mijn zorg goed! heet de campagne van onze Rijksoverheid over zorgverzekeringen voor 2018. Het doel van deze campagne is jou bewust te maken van jouw eigen zorgsituatie. Welke zorg heb jij nodig en heb jij een verzekering die daarbij past? Kun je misschien beter overstappen?

Hoger eigen risico?

Als je jong en/of gezond bent is het verleidelijk om voor een extra eigen risico te kiezen. Ook al ben je nu jong en/of gezond, morgen kun je ziek worden of een ongeluk krijgen.

In dat geval kan een extra eigen risico een hoge, onbetaalbare kostenpost worden. Je zit het hele kalenderjaar aan je gekozen verzekering vast.

Kies daarom alleen voor een hoger eigen risico als je dat geld achter de hand hebt. Je had ook vast niet gedacht dat je RSI zou krijgen – dat overkomt toch altijd anderen?

Basispakket

Verplicht

Iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont of werkt, is verplicht een basisverzekering voor zorg af te sluiten.

Op de website van de Rijksoverheid staat wat er in het basispakket zit en dat is bij alle zorgverzekeraars gelijk, want dat wordt door de overheid bepaald. Op de webpagina staat ook een overzicht van soorten zorg waarvoor je wel of geen eigen risico betaalt.

Eigen bijdrage

Naast eigen risico betaal je voor sommige vormen van zorg uit de basisverzekering ook een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico en het kan zijn dat je beide voor ontvangen zorg moet betalen. Je betaalt een eigen bijdrage voor onder andere kraamzorg, hulpmiddelen en bepaalde dure medicijnen.

Waar moet je op letten bij je keuze voor een zorgverzekering?

Beperkingen

Het aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten kan beperkt zijn. Dat betekent dat je niet altijd de zorgverlener kunt kiezen die je wilt, of dat je ver moet reizen. Of dat je de kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen.

Vergoedingen

Hoeveel vergoedt de zorgverzekeraar als je een behandeling krijgt van een zorgverlener met wie zij geen contract hebben afgesloten? Controleer of je huidige behandelaar voor het nieuwe jaar een contract heeft afgesloten, anders moet je misschien naar een andere overstappen, of zelf bijbetalen. Lees vooraf goed de polisvoorwaarden.

Ook chronisch zieken hebben recht op de nodige zorg

Ook als je een beperking of een chronische ziekte hebt moet je gebruik kunnen maken van zorg die je nodig hebt. Je moet die zorg zowel thuis als op het werk of op school kunnen krijgen, ook als het langdurig is.

Patiëntenfederatie Nederland

Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland vind je informatie over een zorgverzekering kiezen. Tips en tests helpen je om een bewuste keuze te maken als je wilt overstappen.

Gemeentepolis

Veel gemeenten hebben voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten, de gemeentepolis. Vaak zit daar een compensatie voor het eigen risico en eigen bijdrage Wmo bij. De premie, soort zorg die vergoed wordt en vergoedingen voor zorg verschillen per gemeente.

Tip

Kijk of de Gemeentepolis de zorg die jij nodig denkt te hebben dekt. Gemeentepolissen zijn voor minima niet altijd voordelig.

Meer informatie

Meer informatie over de Gemeentepolis vind je op de website van Ieder(in). Ieder(In) geeft ook tips voor de vergelijking van de gemeentepolis met andere polissen.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Bepaal eerst wat je nodig hebt of denkt nodig te hebben en zoek dan een verzekering die dat zoveel mogelijk dekt. Let ook op of je niet meer extra premie betaalt dan de kosten die je krijgt vergoed.

Geen eigen risico

Voor zorg uit de aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico.

Overstappen

Waar moet je aan denken bij overstappen? Overstappen kan alleen aan het einde van het kalenderjaar. Je moet dan je huidige zorgverzekering opzeggen voor 31 december en een nieuwe afsluiten vóór 1 februari. Op de website van de overheid staat informatie over overstappen.

Je kunt niet tussentijds overstappen

Let niet alleen op de prijs van de polis. Kijk – voor je een keuze maakt – of de behandelingen die je nodig hebt (of denkt nodig te hebben) worden vergoed. Je zit het hele jaar aan de verzekering vast die je rond de jaarwisseling kiest. Je kunt tussentijds niet overstappen als je gezondheidssituatie wijzigt.

Acceptatieplicht

Moet een zorgverzekeraar je accepteren voor een zorgverzekering? Een verzekeraar moet je accepteren voor de basisverzekering, maar voor de aanvullende verzekering hoeft dat niet. Een verzekeraar mag niet meer premie vragen als je oud of ziek bent.

Basis- en aanvullende verzekeringen bij verschillende verzekeraars

Je hoeft niet je basisverzekering en aanvullende verzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar af te nemen. Je kunt je basisverzekering bij verzekeraar A afsluiten, een aanvullende verzekering bij verzekeraar B en je tandartsverzekering bij verzekeraar C.

Nadeel

Dat heeft wel een nadeel: je moet voor iedere zorgverzekeraar een aparte ziekenhuispas laten maken. Of 2 of 3 per ziekenhuis als je niet altijd naar hetzelfde ziekenhuis gaat, afhankelijk van de soort zorg die je daar krijgt.

Belastingvoordelen

Wie chronisch ziek is of een beperking heeft, heeft ook meer kosten. Soms kun je die extra kosten aftrekken van je aangifte inkomstenbelasting.

Meerkosten

Op de website meerkosten.nl staat in duidelijke taal wanneer en hoe je ziektekosten kunt aftrekken.

Belastingvoordeel voor mensen met een handicap of chronisch zieken

Bij Ieder(in) kun je het boekje Belastingvoordeel voor mensen met een handicap of chronisch zieken bestellen (niet gratis), per belastingjaar. Je kunt de informatie ook gratis downloaden via hun website.

Aftrek vervoerskosten

Als je vervoerskosten door ziekte of invaliditeit hoger zijn dan voor mensen die niet ziek of invalide zijn, dan kun je de werkelijk gemaakte vervoerskosten soms aftrekken.

Bewijs

Je moet de kosten die je aftrekt wel kunnen bewijzen. Vraag een nota bij taxiritten en bewaar vervoersbewijzen en andere bonnen goed. Of noteer kilometerstanden als je met je eigen auto gaat.

Dubbel voordeel

Als je zorgkosten kunt aftrekken gaat je belastbare inkomen omlaag. Dit belastbare inkomen is de basis voor de berekening van zorgtoeslag en huurtoeslag. Hoe lager je belastbare inkomen, hoe meer toeslag je krijgt.

Meer belastingvoordelen

Bekijk of je recht hebt op andere belastingvoordelen, zoals de jonggehandicaptenkorting en extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap.

Over welke jaren kun je aangifte inkomstenbelasting doen?

Je kunt een aangifte inkomstenbelasting indienen over de laatste vijf jaren. Dat is in 2019 over 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 (vanaf 1 maart).

Extra ondersteuning inkomen

Naast de belastingaftrek zijn er nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele kinderbijslag.

Sociaal minimum

Heb je een uitkering van het UWV en kun je daarvan niet rondkomen? Misschien kom je in aanmerking voor een toeslag als je totale inkomen onder het sociale minimum ligt. Lees er meer over op de webpagina van het UWV over deze toeslag.

Meer informatie

De website van Meerkosten geeft heldere informatie over deze extra ondersteuning. Op de website van het Nibud kun je een proefberekening maken.

Of lees onze blog Aftrek zorgkosten over belastingjaar 2018.

Korting ziektekostenverzekeringen

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars kun je korting krijgen als je lid bent van een bepaalde organisatie. Als je bijvoorbeeld lid bent van een vakbond, een patiëntenvereniging of een thuiszorgorganisatie, dan kun je groepskorting krijgen op de basispremie en/of de aanvullende verzekeringspremie.

Korting via de RSI-vereniging

2020

Ben je lid van de RSI-vereniging? Dan kun je korting krijgen op je premie via onze collectiviteitsverzekering. Onze vereniging heeft een overeenkomst afgesloten met Zilveren Kruis, met 3% korting op de premie voor de basisverzekering en 5% korting op de premies voor aanvullende en tandartsverzekeringen.

Het collectiviteitsnummer van de RSI-vereniging is 207075204.

Vergoeding lidmaatschapskosten

Ben je lid van onze of een andere patiëntenvereniging? Dan is er een kans dat je zorgverzekeraar het lidmaatschap vergoedt.

Download of bekijk online het overzicht van de verzekeraars en polissen die je lidmaatschap vergoeden. Je kunt kosten over drie kalenderjaren declareren: dit jaar, vorig jaar en het jaar daarvoor.

Bewijs aansluiting patiëntenvereniging bij Ieder(in)

Sommige zorgverzekeraars vragen ook een bewijs dat een patiëntenvereniging is aangesloten bij Ieder(in) en dat zijn we, zoals je kunt lezen in hun verklaringen:

Artikelen over dit onderwerp in het RSI-Magazine

In ons RSI-Magazine schrijven we ook over zorgverzekeringen. We hebben de artikelen voor je op een rij gezet.

• Zorgverzekeringen en RSI, RSI-Magazine 2015-2, pagina 11
• Bestuur RSI-vereniging neemt deel aan zorgdebat, RSI-Magazine 2012-4, pagina 27
• Gevolgen Lenteakkoord voor zorg, RSI-Magazine 2012-3, pagina 17
• Schaduwspringerij, RSI-Magazine 2012-3, pagina 20
• Compensatie eigen risico verhoogd naar 85 euro, Handvat 2012-2, pagina 24
• Vaak vergoeding lidmaatschap RSI-vereniging, Handvat 2012-2, pagina 27

Back To Top