Skip to content
 

Wat is coaching?

Coaching bestaat uit het inschakelen van een of meer coaches om een situatie in het eigen leven te veranderen. De coach ondersteunt, reikt inzichten aan en confronteert de gecoachte met het eigen gedrag. De ervaringsdeskundige coaches van de RSI-vereniging verzorgen onder meer de cursus Omgaan met RSI.

Hoe werkt coaching?

Wie coaching inschakelt, gaat een proces in om te leren effectiever te zijn in specifieke situaties. Dit kunnen situaties zijn die gerelateerd zijn aan werk, relaties, de kwaliteit van leven en meer.

De coach ondersteunt om bewustwording en persoonlijke groei te bevorderen, het zelfvertrouwen te vergroten en om de eigen krachten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.

Zo wordt in de cursus Omgaan met RSI gekeken wat je zelf kunt doen om te voorkomen dat pijn terugkeert of erger wordt. De eigen grenzen, prioriteiten en sterke kanten spelen daarbij een rol. Die worden inzichtelijk gemaakt met onder meer oefeningen, opdrachten, gesprekken en theorie.

Daarbij worden concrete stappen in het eigen leven gezet en teruggekoppeld, waardoor andere ervaringen worden opgedaan en persoonlijke groei mogelijk wordt.

Wanneer heeft coaching zin?

Coaching wordt de laatste jaren steeds vaker ingezet in de gezondheidszorg. Dit past in de trend van zelfmanagement, waarbij mensen met een chronische ziekte gestimuleerd worden meer grip op de eigen situatie te krijgen.

Coaching heeft zin om de stappen te nemen die nodig zijn om de effecten van RSI te beperken, zoals het aanpassen van de werkplek, het aangeven van grenzen bij een te hoge belasting, of het inzichtelijk krijgen hoe het eigen gedrag de klachten beïnvloedt.

Wat je nog meer moet weten over coaching

Coaching ligt dicht bij ‘counseling’. Het theoretische verschil is dat coaching voornamelijk op de buitenwereld gericht is en de doelen die daar bereiken te zijn.

Counselors zijn meer op de binnenwereld gericht, om te bereiken dat iemand gebruik kan maken van de eigen kracht.

Omdat beide richtingen niet zo makkelijk van elkaar te scheiden zijn, zijn coaches vaak ook bedreven in counseling en andersom.

Kosten en vergoeding

De kosten en vergoeding van een coaching-traject kunnen sterk verschillen.

De cursus Omgaan met RSI, bestaande uit drie cursusdagen, kost € 150,-. Leden van de RSI-vereniging krijgen dit bedrag na afloop terug.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden coaching via een aanvullende verzekering onder de naam counseling. Hier zijn doorgaans wel voorwaarden aan verbonden.

Meer informatie/bronnen

Aan de RSI-vereniging zijn gecertificeerde RSI-coaches verboden. Op onze webpagina Hulp zoeken vind je meer informatie over de RSI-coaches.

Artikelen in het RSI-Magazine over coaching

Back To Top