Skip to content
 

 

 

 

 

Over de RSI-vereniging geeft informatie over de landelijke, onafhankelijke vereniging die zich op allerlei manieren inzet voor mensen met RSI-klachten. Want iedereen kan RSI-klachten krijgen, waardoor veel dingen in het dagelijkse leven een probleem kunnen zijn.
De vereniging is in 1995 opgericht, maar – net zoals bij andere verenigingen – daalt ons ledental. Dat is nu minder dan 1.000 leden. Toch zijn we niet overbodig, want RSI-klachten komen na al die jaren niet minder voor. Eerder meer en de laatste jaren al bij heel jonge kinderen.

RSI-klachten is een verzamelnaam

RSI-klachten is een verzamelnaam voor alle klachten aan armen, nek en schouders. Dat is ingewikkeld, omdat de klachten op verschillende plekken in je lichaam kunnen voorkomen en omdat ze bij iedereen anders zijn.

Voorbeelden van RSI-klachten

Voorbeelden van RSI-klachten waar je misschien wel eens van gehoord hebt:
 • muisarm
 • carpaletunnelsyndroom
 • tennisarm
 • golferselleboog
 • tabletnek
 • whatsappduim
 • Nintendoduim

Soorten klachten

RSI-klachten voelen niet altijd hetzelfde. Soms is het pijn, een andere keer heb je vooral last van vermoeidheid. Een paar voorbeelden van soorten klachten en pijn:
 • spierpijn
 • brandende pijn
 • stekende pijn
 • tintelingen
 • doof gevoel
 • verkramping
 • vermoeidheid

Hoe leg je pijn uit?

Pijndagboek

Hoe leg je aan je dokter uit wat voor soort pijn je hebt? Daar hebben we een artikel over geschreven: Een pijndagboek: Waarom zou je zoveel schrijven of typen als je toch al pijn hebt? Het staat in RSI-Magazine 2017-3, op pagina 12-13.

Lepeltheorie

Je kunt met de lepeltheorie aan je omgeving uitleggen wat chronische pijn met jou doet. Je kunt daarmee laten zien dat je minder kunt doen, omdat alles heel veel energie kost. Helaas heb je bij langdurige klachten vaak weinig energie.

Lees er meer over in ons artikel Maar je ziet er helemaal niet ziek uit! De lepeltheorie: écht duidelijk maken wat chronische pijn is, RSI-Magazine 2021-2, pagina 14-15.

RSI, KANS of CANS?

In Nederland gebruiken artsen en specialisten de term RSI niet meer. Volgens de Multidisciplinaire richtlijn vallen RSI-klachten nu onder KANS/CANS. KANS/CANS staat voor Klachten aan arm, nek en/of schouder. Veel (huis-)artsen kennen deze richtlijn niet en in de praktijk behandelen zij RSI-klachten als losse, op zichzelf staande klachten.

Het Zorgpad diagnostiek uit de richtlijn geeft aan wat je arts moet doen om een diagnose te krijgen als je klachten blijven aanhouden. Hij of zij mag je niet met een kluitje in het riet sturen als je klachten niet verbeteren of overgaan. Lees er meer over op onze pagina´s Symptomen en Diagnose.

Internationaal en buiten de medische wereld in Nederland zijn de namen KANS en CANS nauwelijks bekend en daarom blijven wij de term RSI-klachten gebruiken. Het gaat om dezelfde klachten, ze hebben alleen een andere naam.

Visie

De visie van de RSI-vereniging is:
Mensen die door RSI-klachten belemmerd worden in hun functioneren, helpen met deskundige informatie die faciliteert in het verhelpen van de klachten. Onderverdeeld in de onderdelen lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Wat is visie?

Met visie bedoelen we rol. Welke rol heeft de RSI-vereniging? Met andere woorden: wat doet de RSI-vereniging om mensen met RSI-klachten te helpen?

Wat doen we?

We geven je deskundige informatie over wat je kunt doen als je RSI-klachten hebt. Hoe kom je van je klachten af? We laten je zien hoe je toch de dingen kunt doen die voor jou moeilijk zijn.

We doen dat door:

 • lotgenotencontact
 • informatie te delen
 • belangenbehartiging (we komen op voor de belangen van mensen met RSI-klachten)

Hoe doen we dat?

We doen dat op verschillende manieren:
 • via onze website
 • via onze nieuwsbrief
 • via sociale media
 • via online huiskameravonden, waar je anderen met dezelfde problemen tegenkomt
 • via de RSI-lijn, met raad en daad
 • via workshops en themamiddagen
 • via onze RSI-coaches
 • met belangenbehartiging (door aandacht te vragen voor problemen bij bewindslieden, de mensen die ons land besturen en de wetten maken)
Vooral de website is belangrijk. Daar begint alles mee, want we zullen bijna altijd verwijzen naar een webpagina over een onderwerp. Zo werkt dat tegenwoordig. Je wilt iets weten en zoekt dat op via een website.

Bronnen voor informatie

We hebben contact met personen en organisaties die veel met RSI-klachten te maken (kunnen) hebben, waaronder:
 • werkgevers
 • scholen
 • universiteiten
 • onderzoekers
 • de overheid
 • artsen
 • ergonomen (een ergonoom bekijkt hoe je, eventueel met hulpmiddelen, alles in het dagelijks leven kunt doen)
 • fysiotherapeuten
We hebben ook contact met zusterorganisaties in het buitenland, zoals in Australië. De Australische RSI OOS is een zeer actieve vereniging en hun website is nu ook in het Nederlands en andere talen te lezen.

Missie

De missie van de RSI-vereniging is:
Mensen die door RSI-klachten belemmerd worden in hun functioneren handelingsperspectief geven.

Anders gezegd

Het doel van de RSI-vereniging is mensen helpen die door RSI-klachten problemen hebben met de dingen die ze iedere dag moeten doen. We laten zien hoe ze dat wel kunnen doen.

Bijvoorbeeld mensen die:

 • hun werk niet meer kunnen doen
 • hun opleiding niet meer kunnen afmaken
 • moeite hebben met huishoudelijke taken, zoals
  • stofzuigen
  • afwassen
  • de was doen
 • niet meer goed kunnen sporten of bewegen
 • problemen hebben in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld met
  • boodschappen doen
  • fietsen
  • autorijden
  • reizen
  • hobby´s

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid, de financiële verantwoording aan de leden en de verantwoording aan de subsidieverstrekker. De vereniging vraagt alle vrijwilligers om mee te denken over onderwerpen die voor RSI-klachten belangrijk zijn.

De vereniging bestaat, naast het bestuur, uit vrijwilligers voor onder andere:

 • de RSI-lijn
 • de contentredactie

De contentredactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website, de e-mailnieuwsbrief en de sociale media van de vereniging.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Functie Naam E-mail
Voorzitter Vacature bestuur@rsi-vereniging.nl
Secretaris Vacature bestuur@rsi-vereniging.nl
Penningmeester Vincent Kopperman bestuur@rsi-vereniging.nl
Bestuurslid Dominique de Kort bestuur@rsi-vereniging.nl
Bestuurslid Corinne Travail bestuur@rsi-vereniging.nl
Het bestuur kan terugvallen op adviezen van de leden van onze adviesraad. Zij hebben verschillende beroepen (gehad) en zij delen hun kennis en ervaringen met ons. Zij staan ons met raad en daad bij.

Adviesraad

Het doel van de Adviesraad is het onafhankelijk advies geven aan de vereniging. De leden hebben vakkennis, zij hebben door hun werk te maken (gehad) met RSI-klachten. Bijvoorbeeld adviezen over wetenschappelijke ontwikkelingen en alles wat te maken heeft met arbeidsrecht.

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 • R. Alberts (zelfstandig fysiotherapeut)
 • R. Bindraban (fysiotherapeut, bureau ReAT)
 • M. van Eijsden (revalidatie-arts, Universiteit van Maastricht, met emeritaat)
 • W. Eshuis (onderzoeker, de Burcht (wetenschappelijk bureau vakbeweging) en UvA)
 • A. Feleus (onderzoeker, Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie)
 • M. Frings-Dresen (hoogleraar arbeidsgebonden aandoeningen, AMC/Coronel/UvA)
 • G. de Haan (fysiotherapeut en mediator, Achilles)
 • N. Hutting (onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • M. Huysmans (onderzoeker, VUMC)
 • B. van der Velden (beleidsadviseur, FNV Bondgenoten)

Gedragscode en klachtenprocedure

De RSI-vereniging heeft een gedragscode en een klachtenprocedure. Wil je een klacht indienen, vul dan het klachtenformulier in.

Activiteiten

Op onze webpagina Activiteiten van de RSI-vereniging lees je wat de vereniging allemaal doet.
Tekst: Corinne Travail
Back To Top