Skip to content
 

Erkenning RSI-klachten

RSI-klachten worden lang niet altijd erkend en dan is het moeilijk om je recht te krijgen. Rechtsprocedures duren lang, kosten veel geld en jij moet als slachtoffer aantonen dat je letsel hebt en hoe of waardoor het is ontstaan. Dat is bijna een onmogelijke opgave, omdat er altijd privéomstandigheden meespelen.

Letselschade

Als je klachten krijgt van het werk dat je doet, dan kun je daarvoor je werkgever aansprakelijk stellen. De werkgever heeft de plicht om ervoor te zorgen dat je veilig kunt werken. Je moet wel kunnen aantonen dat je klachten alleen door het werk zijn ontstaan.

Dat ligt bij RSI erg moeilijk. We werken niet alleen op het werk met een computer, maar we zijn de hele dag door bezig met onze smartphone en andere apparaten.

Je bent onderweg, staat te wachten op bus of trein en ondertussen ben je aan het typen of swipen op je smartphone. De slechte houding waarin je dat doet vergroot de kans op RSI-klachten.

Ook als je klachten door het uitoefenen van een ander beroep worden veroorzaakt, bijvoorbeeld kapper, zal het bijna niet mogelijk zijn om aan te tonen dat je klachten alleen door het werk zijn ontstaan. Tenzij je (thuis) geen computer, laptop, tablet, smartphone en spelcomputer hebt. Bestaan mensen zonder apparaten, die nog niet met pensioen zijn nog?

Letselschadesysteem moet veranderen

Op onze themadag op 28 februari 2015 heeft Wim Eshuis, die bij het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging in Amsterdam en bij de Universiteit van Maastricht werkt, een presentatie gegeven over het onderwerp letselschade.

Het is niet eenvoudig om in Nederland letselschadevergoeding te krijgen. Het slachtoffer moet het letsel aantonen en aantonen dat de schade alleen door het werk is ontstaan. Dat heet bewijsplicht. Wim Eshuis pleit voor een rechtvaardiger systeem, maar daarvoor moeten regelingen/wetten worden aangepast.

In het RSI-Magazine staan artikelen die over dit onderwerp gaan – je vindt ze onderaan deze webpagina, met een link.

Een voorbeeld van een verloren zaak

Een werknemer met RSI die zijn werkgever aansprakelijk stelde voor schade door RSI kreeg geen gelijk van de rechter. Hij had een ergonomisch aangepaste werkplek. Zijn werk bestond vooral uit beeldschermwerk, maar kon af en toe worden afgewisseld met uitzoekwerk.

Al was het Besluit beeldschermwerk enigszins overtreden, de rechter was er niet van overtuigd dat de klachten alleen door het werk waren gekomen, omdat hij ook in zijn vrije tijd computerde. Ook een deskundige kon niet uitsluiten dat er een andere oorzaak kon zijn voor zijn klachten. De rechter wees de vordering af.

Lees het artikel in het blad Rendement.

Artikelen over dit onderwerp in het RSI-Magazine

In ons RSI-Magazine schrijven we ook over rechtspraak. We hebben de artikelen voor je op een rij gezet.

  • Ontwikkelingen in schadecompensatie (en -preventie) van beroepsziekten, RSI-Magazine 2015-1, pagina 5-6
  • Werkgevers ontkennen beroepsziekten en hun schade, Wim Eshuis, RSI-Magazine 2015-1, pagina 16-17
  • Arts niet zorgvuldig, krijgt waarschuwing (uitspraak tuchtrecht), RSI-Magazine 2015-1, pagina 19
  • Beroep medewerker gemeente: verloren zaak, RSI-Magazine 2014-2, pagina 12
  • Advocaat Marco Zwagerman over zes schikkingen Holland Casino-zaak: “Eclatant succes, maar niet in menselijk opzicht”, RSI-Magazine 2014-1, pagina 6-7
  • Het deskundigenbericht in de beroepsziekteprocedure: duur betaald antwoord, RSI-Magazine 2012-3, pagina 12-13
  • Ex-werknemer Arbo Unie met RSI krijgt vergoeding, Handvat 2012-1, pagina 11
  • Met je voeten in de modder staan: Interview Marian Schaapman, directeur Bureau Beroepsziekten FNV, Handvat 2010-4, pagina 14-15
Back To Top