skip to Main Content
 

Wat is het RSI-Magazine?

Het RSI-Magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt toegestuurd aan alle leden en donateurs. Het Magazine bevat nieuws en achtergronden rondom RSI en alles wat daarmee te maken heeft.

Een onafhankelijke redactie doet verslag van ontwikkelingen in onderzoek naar RSI, de gezondheidszorg rondom RSI, leven met RSI, tips en adviezen, mogelijke behandelingen etcetera.

In het Magazine staat ook nieuws van de vereniging, zoals een verkort jaarverslag of een impressie van de ALV.

RSI-Magazine 2022

RSI-Magazine 2015

RSI-Magazine 2014

RSI-Magazine 2013

RSI-Magazine/het Handvat 2012

Het Handvat 2011

Het Handvat 2010

Handvat 2010-3 (link verwijderd in verband met privacygevoelige informatie)

Het Handvat 2009

Het Handvat 2008

Back To Top