skip to Main Content
 

Wat is myofeedback?

Myofeedback is een vorm van biofeedback; een behandelmethode waarbij lichaamssignalen direct met beeld of geluid aan de patiënt worden teruggekoppeld. Op die manier wordt inzichtelijk welke invloed bijvoorbeeld gedachten of de zithouding hebben op het lichaam. Zo kan de patiënt leren de signalen te herkennen en bewust te controleren.

Myofeedback is specifiek gericht op het meten van de spierspanning. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe de spierspanning wordt beïnvloed door bijvoorbeeld stress of een specifieke werkhouding.

Hoe werkt myofeedback?

Bij myofeedback worden de lichaamssignalen gemeten en tegelijk zichtbaar gemaakt op een scherm, of hoorbaar gemaakt met geluid. Op die manier is er een directe koppeling waar te nemen tussen de spieren en de lichaamshouding of gedachten.

Het achterliggende idee is dat er een leereffect ontstaat; op een gegeven moment kan de patiënt zelf herkennen wanneer iets een negatief effect op de spierspanning heeft. De directe feedback is dan niet meer nodig.

Wanneer heeft myofeedback zin?

Bij RSI/KANS kan myofeedback zin hebben om meer inzicht te krijgen in de factoren die de spierspanning beïnvloeden. Op die manier is er meer controle om negatieve invloed te herkennen en bijtijds bij te sturen.

Wat je nog meer moet weten over myofeedback

Myofeedback kan als behandeling op zichzelf staan, of geïntegreerd zijn in fysio- of oefentherapie. Ook is myofeedback in te zetten door een werkgever; sommige therapeuten kunnen de meetinstallatie op locatie neerzetten, om bij te houden hoe het werk de spierspanning van een werknemer beïnvloedt.

Kosten en vergoeding

Als behandeling op zichzelf wordt myofeedback niet vergoed. Wanneer de fysio- of oefentherapeut myofeedback inzet, gelden de vergoedingen voor fysio- of oefentherapie: op een frozen shoulder na, behoren RSI-/KANS-klachten niet tot de chronische aandoeningen die voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, wordt onafhankelijk van de aandoening wel een beperkt aantal sessies vergoed. Vergoeding voor een aantal behandelingen is via aanvullende verzekeringen wel mogelijk. Ook kan myofeedback door de werkgever betaald worden.

Meer informatie/bronnen

Artikelen in het RSI-Magazine over myofeedback

  • Gelukkiger en gezonder op het werk: Met Erik Peper en Annette BooimanRSI-Magazine 2018-1, pagina 12
Back To Top