skip to Main Content
 

Wat is Physical Sense?

De Physical Sense-methode is erop gericht om op een ‘natuurlijke’ manier te bewegen. Hierbij wordt uitgegaan van ‘bewegingsketens’: er is een natuurlijke volgorde en combinatie waarin de spieren worden gebruikt.

Dit kan verstoord worden van buitenaf, omdat een factor in de omgeving ervoor zorgt dat onbewust verkeerd bewegingsgedrag wordt aangeleerd; bijvoorbeeld omdat iemand met een verkeerde houding achter een computer zit.

Met de Physical Sense-methode wordt deze relatie inzichtelijk gemaakt en het natuurlijke bewegingsgedrag weer aangeleerd.

Hoe werkt Physical Sense?

De behandelaar observeert hoe de patiënt beweegt en stelt vast waar de beweging verkeerd gaat. Op basis hiervan worden leerdoelen vastgesteld, beginnend bij de lichaamsonderdelen die het dichtst bij het centrum van het lichaam liggen.

Het doel is dat de patiënt leert de oorzaak van de pijn te begrijpen, de beweging bij te sturen en actie te ondernemen om te zorgen dat de verstorende factor verdwijnt, bijvoorbeeld door een aanpassing in de werkplek.

Wanneer heeft Physical Sense zin?

Physical Sense is gericht op klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Het enige onderzoek naar de effectiviteit van de methode (Pilotstudie naar effectiviteit Physical Sense Methode bij RSI patiënten), uitgevoerd tussen 2001 en 2003, is gericht op mensen met RSI.

Hoewel van de 181 deelnemers 78 procent sprak van een geslaagde behandeling, is dit slechts een oriënterend onderzoek, waar geen wetenschappelijk onderbouwde conclusies uit mogen worden getrokken. Het voorgenomen vervolgonderzoek lijkt nooit te zijn uitgevoerd.

Wat je nog meer moet weten over Physical Sense

De bedenkers van de methode, Riet Arentsen en Jelle Kapitein, werken zelf niet meer met de methode Physical Sense, maar zeggen die te hebben “geperfectioneerd” met de ChainSpotters-techniek.

Sommige andere praktijken werken nog wel met de Physical Sense-methode.

Ook zijn er praktijken die werken met een soortgelijke benadering onder de naam Bewegingsketentherapie.

Kosten en vergoeding

De Physical Sense-methode kan toegepast worden door een therapeut, bijvoorbeeld een fysio- of oefentherapeut. Vergoeding vindt dan plaats aan de hand van de criteria die een zorgverzekeraar voor die specifieke behandelaren stelt.

Het traject wordt ook in cursusvorm aangeboden; doorgaans wordt dat niet door een verzekeraar vergoed.

Meer informatie/bronnen

  • De bedenkers van de methode werken nu als ChainSpotters.
  • Interfysiek verzorgt cursussen Pijnvrij Bewegen vanuit de Physical Sense-methode en Cesar-therapie.
  • Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga biedt een soortgelijke behandeling onder de naam BewegingsKetenTherapie.
  • Physical Solutions verzorgt cursussen volgens de Physical Sense-methode en biedt fysiotherapeuten opleidingsmodules Bewegingsketentherapie.

Artikelen in het RSI-Magazine over Physical Sense

  • Mijn zoektocht kan anderen misschien tijd besparenRSI-Magazine 2015-2pagina 16-17
  • 1 naar achteren en 1 naar links (Interfysiek, Hein Halfschepel en Casper Vos), RSI-Magazine 2014-1, pagina 16-17
  • Casper Vos en Hein Halfschepel van Interfysiek: “Iedereen met RSI-klachten is in staat om deze onder controle te krijgen”RSI-Magazine 2013-1, pagina 14-15
Back To Top