Skip to content
 

Wat is zelfmanagement?

Zelfmanagement houdt in dat de patiënt in het dagelijks leven om leert gaan met alles dat hoort bij het leven met een chronische aandoening.

Het is een begrip dat verschillende vormen kent. Zo kan de zorgprofessional hier bij een behandeling de aandacht op richten, of de patiënt volgt zelf een cursus over het onderwerp.

Het gaat bij zelfmanagement om het aanmeten van een leefstijl die de klachten voorkomt of vermindert. Hier worden anderen bij betrokken, bijvoorbeeld door leren hulp te vragen. Ook eHealth – ICT-oplossingen die de gezondheid bevorderen – speelt hierbij een rol.

Hoewel er een specifieke zelfmanagement-training is ontwikkeld voor werknemers met RSI- of KANS-klachten, GRIP op KANS, is deelname hieraan in de praktijk nog niet mogelijk.

Hoe werkt zelfmanagement?

RSI- of KANS-klachten hebben meer oorzaken. Die zijn fysiek, zoals een verkeerde houding, maar ook psychosociaal; bijvoorbeeld als iemand door perfectionisme snel stress op het werk ervaart, of geen grenzen aan kan geven en daarom te veel hooi op de vork neemt.

Met zelfmanagement, zoals het GRIP op KANS-programma, leert de deelnemer meer inzicht in deze factoren te krijgen en ze aan te pakken. Hierdoor komt er meer grip op de eigen situatie.

Met eHealth-oplossingen kunnen deelnemers informatie vinden over de klachten en tips en oefeningen om die te verminderen. Zo ‘behandelt’ de deelnemer zichzelf.

Wanneer heeft zelfmanagement zin?

Hoewel er bij chronische klachten op het gebied van behandeling en ondersteuning veel mogelijk is, is er maar één persoon die altijd zicht heeft op de situatie bij RSI of KANS: de patiënt zelf.

Door de eigen situatie goed te leren ‘managen’, kan het negatieve effect van veel chronische klachten geminimaliseerd worden. Ook kan zo voorkomen worden dat de klachten verergeren en wordt de afhankelijkheid van behandelaars verminderd.

Wat je nog meer moet weten over zelfmanagement

Het woord ‘zelfmanagement’ heeft voor sommigen een negatieve bijklank, omdat het wordt gezien als een term die bezuinigingen op de zorg moet verhullen. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk geldige argumenten zijn waarom een zelfmanagement-benadering iemand zou kunnen helpen.

Kosten en vergoeding

GRIP op KANS, het enige op RSI- of KANS-klachten gerichte zelfmanagement-programma, is momenteel nog niet te volgen. Een van de redenen hiervan is dat het voor zorgverzekeraars lastig te vergoeden is.

Sommige verzekeraars vergoeden via aanvullende verzekeringen zelfmanagement-trainingen; dit kan echter voor een beperkt aantal specifieke aandoeningen gelden, of bij een chronische aandoening in het algemeen.

Meer informatie/bronnen

• In ons ledenblad hebben we diverse malen aandacht besteed aan zelfmanagement. De artikelen staan hieronder vermeld bij Artikelen in het RSI-Magazine over zelfmanagement.
• De website Beter Werken geeft een overzicht van online-zelfmanagementprogramma’s, waaronder een aantal gericht op chronische aandoeningen. Beter Werken biedt ook een factsheet over de kwaliteit en kenmerken van de programma’s.

Het GRIP op KANS-programma heeft een eigen website.

Artikelen in het RSI-Magazine over zelfmanagement

Back To Top