Skip to content
 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Ben jij één van die ruim twee miljoen mensen in Nederland met een beperking of chronische ziekte? Wat vind jij belangrijk bij de komende Tweede Kamerverkiezingen? De politiek heeft niet altijd (voldoende) aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Volgens Illyja Schoffer, directeur van Ieder(in), zijn de kwaliteit van leven, de eigen regie, de participatie en het eigen netwerk sinds de decentralisaties flink achteruit gegaan. Dat kun je lezen in haar blog Investeer flink meer in het sociaal domein.

Onderwerpen die voor jou belangrijk zijn staan vaak niet erg hoog op de politieke agenda. Ieder(in) wil een verkiezingspamflet maken met aandachtspunten die voor mensen met een beperking of chronische ziekte belangrijk zijn. Jij kunt zelf aangeven – vanuit je eigen ervaring en deskundigheid – wat belangrijke punten zijn, waaraan de politiek volgens jou meer aandacht zou moeten besteden.

Enquête Ieder(in)

Ieder(in) heeft een enquête gemaakt die iedereen kan invullen, waarin je kunt aangeven wat voor jou belangrijk is en waar politieke partijen meer werk van zouden moeten maken. De enquête gaat over verschillende onderwerpen, zoals de Wmo, kosten van voorzieningen, extra zorgkosten en onderwijs.

Voorbeelden van vragen in de enquête:

  • hoe belangrijk vind je het dat mensen met een beperking of chronische ziekte een minimuminkomen hebben?
  • hoe belangrijk vind je het dat de stapeling van extra zorgkosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte omlaag gaat?
  • hoe belangrijk vind je het dat iedereen, met of zonder beperking, goed onderwijs krijgt?

Bij de vragen kun je aangeven of je het niet of wel (en in welke mate) belangrijk vindt.

Meer informatie

Wil je meer weten over het verkiezingspamflet, kijk dan op de webpagina van Ieder(in).

Meedoen aan de enquête

Wil je jouw mening geven, vul dan de enquête in. Dat kan tot en met 4 maart.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top