skip to Main Content
Factsheet_cover_kln2

Factsheet RSI (2015)

Naar schatting lopen in Nederland twee miljoen mensen risico op RSI. In Europa zijn dat er 40 miljoen. In bepaalde sectoren of beroepsgroepen komt RSI vaker voor. Behalve werknemers lopen ook jonge kinderen, scholieren en studenten in toenemende mate risico op RSI. In deze factsheet lees je de laatste cijfers met betrekking tot RSI en KANS.

Download de factsheet (pdf)

Arbobalans_2014_2

Arbobalans 2014

 

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

In de Arbobalans 2014 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor het thema psychosociale arbeidsbelasting en komt de specifieke situatie van zzp’ers aan bod. In de Arbobalans zie je in de tabel op blz. 68 dat RSI-klachten verantwoordelijk zijn voor 11% van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland.

Arbobalans 2014 (pdf)

Beroepsziekten

Beroepsziekten in Cijfers 2014

Het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2014 geeft de interpretatie van de cijfers over het jaar 2013. Daarnaast worden hier de cijfers over 2005 tot en met 2013 met elkaar vergeleken. Hoe vaak komen welke beroepsziekten voor? Welke ontwikkelingen zijn er in beroepsziekten?

Lees meer

Back To Top