Skip to content
 

UWV

Als je na twee jaar ziekte je werk niet of niet volledig kunt hervatten, dan volgt een keuring door het UWV om te bepalen of en voor welk percentage je arbeidsongeschikt bent.

Na een jaar en negen maanden ziekte krijg je van het UWV bericht over deze aanvraag voor de WIA-uitkering. Voor de keuring is tijd nodig en als je er recht op hebt dan zit je na het beëindigen van je dienstverband niet tijdelijk zonder inkomen.

Meer informatie

Meer informatie over (her)keuringen vind je op onze webpagina Herkeuringen (onder Ziekte).

Artikelen in het RSI-magazine over keuringen

In ons RSI-Magazine schrijven we ook over keuringen. We hebben de artikelen voor je op een rij gezet.

• AanstellingskeuringenRSI-Magazine 2016-1, pagina 6-7
• WIA: wie ja, wie nee? 15 tips voor het gesprek met de arbeidsdeskundigeHandvat 2012-2, pagina 20-23
• Welgemeend adviesHandvat 2012-1, pagina 16
• Zo ben je klaar voor het gesprek met de verzekeringsartsHandvat 2012-1, pagina 20-23

Back To Top