skip to Main Content

UWV

Als je na twee jaar ziekte je werk niet of niet volledig kunt hervatten, dan volgt een keuring door het UWV om te bepalen of en voor welk percentage je arbeidsongeschikt bent.

Na een jaar en negen maanden ziekte krijg je van het UWV bericht over deze aanvraag voor de WIA-uitkering. Voor de keuring is tijd nodig en als je er recht op hebt dan zit je na het beëindigen van je dienstverband niet tijdelijk zonder inkomen.

Meer informatie

Meer informatie over (her)keuringen vind je op onze webpagina Herkeuringen (onder Ziekte).

Back To Top