Skip to content
 

Als je ziek bent krijg je begeleiding van een Arboarts of een bedrijfsarts. Een Arboarts is een basisarts met minder bevoegdheden dan een bedrijfsarts. Je bent verplicht om naar het spreekuur te gaan als je een oproep krijgt van een Arboarts of bedrijfsarts.

Taken en plichten Arboarts of bedrijfsarts

Op de website van het UWV lees je wat de taken en plichten van een bedrijfsarts of Arbodienst zijn. In 2003 zijn richtlijnen opgesteld waar bedrijfsartsen zich aan moeten houden.

Wet verbetering poortwachter

Bij een ziekmelding krijg je direct te maken met de Wet verbetering poortwachter, waarin verplichtingen voor werkgevers en werknemers staan. Snel ingrijpen moet ervoor zorgen dat je zo kort mogelijk verzuimt. Meer informatie over deze wet vind je op onze webpagina Wetgeving.

Richtlijn chronisch zieken en werk

Als je een chronische ziekte hebt is aan het werk blijven niet vanzelfsprekend. Mind, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland hebben de Richtlijn chronisch zieken en werk ontwikkeld. De richtlijn (pdf) helpt bedrijfsartsen of Arboartsen jou te begeleiden en er staat ook in wat je zelf kunt doen.

Artikelen over dit onderwerp in het RSI-Magazine

In ons RSI-Magazine schrijven we ook over dit onderwerp. We hebben de artikelen voor je op een rij gezet.

Back To Top