Skip to content
 

Comorbiditeit is het hebben van twee of meer aandoeningen tegelijkertijd en dat komt ook voor bij mensen met RSI/KANS. De aandoeningen kunnen lichamelijk en/of psychisch zijn en het kan ook gaan om vormen van specifieke of aspecifieke KANS, of beide vormen naast elkaar.

Sommige aandoeningen komen voor in combinatie met RSI-klachten, maar het is niet bekend waarom – daar is meer onderzoek voor nodig. We beschrijven er een aantal hierna, maar er kunnen meer aandoeningen zijn waarvan nog niet bekend is dat ze vaker voorkomen bij RSI/KANS.

Beperkte beweeglijkheid van de gewrichten in de handen

Een andere naam voor beperkte beweeglijkheid van de gewrichten in de handen is limited joint mobility. Een triggervinger (stenosing flexor tenosynovitis) en Dupuytren vallen onder beperkte beweeglijkheid van de gewrichten. Wie met een toetsenbord werkt heeft meer kans op een triggervinger.

Carpaletunnelsyndroom (CTS)

Carpaletunnelsyndroom is een vorm van specifieke RSI, waarbij een zenuw in de pols wordt afgeklemd. Iedereen kan het krijgen, maar vrouwen vanaf de zesde maand van de zwangerschap hebben er een grotere kans op door invloed van hormonen. Carpaletunnelsyndroom gedurende de zwangerschap verdwijnt meestal vanzelf na de zwangerschap.

Diabetes mellitus (suikerziekte)

Wie een vorm van RSI/KANS in de handen heeft, zoals carpaletunnelsyndroom, een triggervinger, Dupuytren of beperkte beweeglijkheid van de gewrichten heeft meer kans op diabetes mellitus.

Fibromyalgie

Bij fibromyalgie vind een arts geen lichamelijke afwijkingen en voor de diagnose kijkt hij naar tenderpoints: pijnlijke plekken (triggerpoints) op bepaalde plaatsen op je lichaam. Triggerpoints komen ook voor bij vormen van KANS, zoals bij het thoracic outlet syndroom.

Als je fibromyalgie hebt heb je meer kans op een trage schildklier, nekpijn, psychische afwijkingen en het carpaletunnelsyndroom.

Hart- en bloedvaten

Bij zware hart- en vaatklachten blijkt vaker nekpijn voor te komen.

Psychische klachten

Psychische problemen kunnen invloed hebben op RSI-klachten, vooral nekklachten. Soms zijn de psychische klachten de oorzaak van het in stand houden van RSI-klachten.

Rotator cuff disease

Heb je rotator cuff disease, dan heb je meer kans op een hielspoor, triggervinger, tenniselleboog, carpaletunnelsyndroom en diabetes. De kans op pijn in bovenarm en schouder is nog groter als je corticosteroïden, zoals prednison, slikt.

Rugklachten

Klachten in de bovenrug en nek komen veel voor bij psychische klachten. Kinderen die in een slechte houding of lang achter elkaar met een beeldscherm werken kunnen daardoor rugklachten krijgen. Stress en rugklachten komen vaak samen voor.

Trage schildklier

Er zou verband kunnen zijn tussen een trage schildklier en carpaletunnelsyndroom, maar dat is niet bewezen noch uitgesloten.

Artikelen over dit onderwerp in het RSI-Magazine

  • Comorbiditeit: Wat is de KANS op verschillende aandoeningen tegelijk? Deel 1 (CTS, fibromyalgie, diabetes mellitus en een trage schildklier), RSI-Magazine 2017-1, pagina 8-9
  • Comorbiditeit: Wat is de KANS op verschillende aandoeningen tegelijk? Deel 2 (rotator cuff desease, rugklachten, afwijkingen aan hart- en bloedvaten, psychische klachten), RSI-Magazine 2017-2, pagina 20-21
Back To Top