Skip to content
 

Wet tegen rugpijn

We zagen het volgende nieuwsbericht uit België voorbijkomen: België eerste land met wet tegen rugpijn
Dit trok onze aandacht en een aanleiding om weer eens te kijken hoe het ook alweer in Nederland allemaal werkt.

RI&E

Dit nieuws van België klinkt heel spectaculair, maar in Nederland kennen wij zoiets al jaren. Onze wetgeving is niet specifiek gericht op een onderdeel van het lichaam maar op alles wat gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de werknemers tijdens hun arbeid. Dit is geregeld in de RI&E, de Risico-Inventarisatie- en Evaluatie.

Werkgevers die 1 of meer mensen in dienst hebben zijn verplicht om een RI&E op te stellen. Daarbij brengen zij alle mogelijke arbeidsrisico’s in kaart en stellen richtlijnen op om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook worden zij geacht dit regelmatig te evalueren en zo nodig werkomstandigheden en hulpmiddelen bij te stellen. Mogelijk risico’s voor het ontstaan van rugklachten of RSI-klachten vallen hier ook onder. De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven een RI&E hebben en of zij zich er aan houden.

Zelfstandigen (zzp-ers) hoeven geen RI&E op te stellen, zij hebben immers geen mensen in dienst en zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen arbeidsomstandigheden.
Zie voor meer informatie: www.rie.nl

Weet jij wat je rechten (en plichten) als werknemer zijn?

Als je bijvoorbeeld een aangepaste werkplek nodig hebt door een lichamelijk beperking, dan moet je werkgever daarvoor zorgen. Dit zorgt er namelijk voor dat je (weer) aan het werk kan, of aan het werk kan blijven, na bijvoorbeeld een operatie, ziekte of RSI-klachten.

Wil je meer hierover weten, kijk dan bijvoorbeeld eens naar:

https://rsi-vereniging.nl/wat-je-moet-weten/werk/
https://rsi-vereniging.nl/wat-je-moet-weten/werk/wetgeving/
https://rsi-vereniging.nl/wat-je-moet-weten/werk/werken-met-rsi/
https://rsi-vereniging.nl/ervaringsverhaal/ervaringsverhalen-wanneer-zoek-ik-ander-werk-wat-kan-ik-nog-wel/
https://rsi-vereniging.nl/algemeen/voorkom-een-terugval-door-anders-te-werken/
https://www.arboportaal.nl/
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top